Zemědělská společnost Srbice a.s.

IČO: 00115720

DIČ: CZ00115720

Zapsaná v Obchodním rejstříku B 965 vedeného u Krajského soudu v Plzni.